Tar far­vel med Lyd­den Hill

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Lyd­den Hill-ba­nen i Do­ver-dis­trik­tet av Ken byt­tes ut med Sil­ver­stone nes­te år. I hel­gen tar Pet­ter Solberg, Andreas Bak­ke­rud og de and­re fø­rer­ne far­vel.

Mar­tin Schan­che vant hele ti gan­ger på Lyd­den Hill. Bak­ke­rud tok den førs­te Vm-seieren på den ær­ver­di­ge mo­tor­sport­ba­nen i 2014.

Året etter vant Pet­ter Solberg på den bri­tis­ke ba­nen. Det var også på Lyd­den Hill at den tid­li­ge­re ver­dens­mes­te­ren i ral­ly fikk sin de­but i ral­ly­cross-em i 2013.

– Lyd­den Hill har en spe­si­ell plass i våre hjer­ter. Jeg hus­ker da jeg var ung og opp­lev­de Mar­tin Schan­ches ma­nøv­re­ring av bi­len, og jeg min­nes hvor mye jeg selv had­de lyst til å gjø­re det sam­me, sier Pet­ter Solberg.

Solberg lig­ger på tredje­plass i Vm-sam­men­dra­get etter 4 av 12 løp med 87 po­eng. Bak­ke­rud er num­mer seks med 52 po­eng. Svens­ke Mat­tias Eks­tröm le­der med 101 po­eng, tre mer enn Solberg-part­ner Jo­han Kris­tof­fers­son.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.