Live­chat på fvn.no

Faedrelandsvennen - - SPORT -

●● Fædre­lands­ven­nen kom­mer til å føl­ge årets ritt tett – som van­lig. Vi har en live­chat, der vi skal ha et fokus på re­kord­for­sø­ke­ne til de tre bes­te la­ge­ne (Mi­vai, Sand­nes og Kjek­kas). Vi vil gjer­ne ha inn­spill, kom­men­ta­rer og spørs­mål fra le­ser­ne.

Vi har også satt et live­ka­me­ra ved mål­gang på Hov­den, og vil lage di­ver­se sa­ker fra mål­om­rå­det når syk­lis­te­ne kom­mer dit.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.