Za­bale­ta klar for West Ham

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Den ar­gen­tins­ke for­svars­spil­le­ren Pab­lo Za­bale­ta sig­ner­te i går en to­års­kon­trakt med Pre­mi­er League-klub­ben West Ham. Ny­lig ble det kjent at for­svars­ve­te­ra­nen ikke fikk fort­set­te i Manchester City etter årets se­song. Nå er det klart at fer­den går til Lon­don når kon­trak­ten med City ut­lø­per 1. juli, mel­der BBC. – Jeg hå­per jeg kan gi dere gode øye­blikk. Jeg kom­mer selv­føl­ge­lig til den­ne klub­ben for å tri­ves, og for­hå­pent­lig får vi en suk­sess­rik tid sam­men, sa Za­bale­ta i en ut­ta­lel­se etter sig­ne­rin­gen. Za­bale­ta har spilt for Manchester City si­den 2008. West Ham end­te på 11.-plass i Pre­mi­er League den­ne se­son­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.