Jerv er nest sist.

Faedrelandsvennen - - SØNDAG - ROALD AN­KER­SEN

Start er num­mer tre. Men nå har det snudd. Start har ak­ku­rat tapt for et by­dels­lag i Trond­heim og en haug med reke­fis­ke­re fra en øy i hav­ga­pet. Jerv er ube­sei­ret på sju kamper, og må til­ba­ke til 23. april for å fin­ne sis­te tap. Ta­bel­len ly­ver som van­lig, og i dag skal vi se at Jerv en­de­lig får god ut­tel­ling. De skal få som for­tjent. Det bes­te med Start, de­res rå­flot­te sta­dion, bør fyl­les til ran­den. For i dag står sla­get om Sør­lan­det. Det kan du ikke gå glipp av!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.