Start (4-4-2): SUM: 60

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Hå­kon Op­dal

4 Har hatt so­li­de kamper, men også sva­ke kamper, som i Bodø og mot Ull/ki­sa. Har mer å gå på.

Ei­rik Wich­ne

6

Har vært god på høyre­back­en, sær­lig i star­ten av se­son­gen. Fart og drible­fer­dig­he­ter. Har ikke stemt like godt i det sis­te.

Gud­mun­dur Kristjans­son

5 Tro­lig stop­per­vikar i Lar­sens syk­doms­fra­vær. Har tre mål­gi­ven­de og le­vert so­lid på midt­ba­nen. Et par sva­ke kamper på rap­pen. Usik­ker­hets­mo­ment som stop­per.

Tapio Heik­kilä

4

En spil­len­de midt­stop­per som må få ned feil­pro­sen­ten. Sliter når det går fort.

Rolf Da­ni­el Vik­støl

4

Trøb­le­te inn­gang til se­son­gen. Nå dan­ker han tro­lig Rob­stad ut av la­get. Bed­re de­fen­sivt enn of­fen­sivt.

Da­ni­el Aase

7

Har vært ska­pen­de for Start, og in­volvert i man­ge mål. Tre as­sist. Tri­ves best når Start har mye ball.

Erlend Seg­berg

5

Slet fælt i star­ten av se­son­gen. Har kom­met bed­re inn i det nå. Fot­ball­klok og ska­pen­de med god pas­nings­fot.

Ni­els Vort­ho­ren

7

Ne­der­len­de­ren har le­vert va­re­ne for Start. Fot­ball­in­tel­li­gent spil­ler som gjør ting en­kelt. Topp­sco­rer med fem mål.

Es­pen Børuf­sen

8

I best form av samt­li­ge på ba­nen. 4 mål og 3 as­sist. So­lid også bak­over. Knall­god også på tre­ning.

To­bias Chris­ten­sen

6

Har vist sin geni­a­li­tet i små glimt. Bes­te Start­spil­ler mot Fløy i cu­pen. Nå får han tro­lig sjan­sen i sin størs­te kamp noen­sin­ne.

Den­nis An­twi

4

Vel­dig ujevn. Har vist tenden­ser i det sis­te. Har fire se­rie­mål.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.