Her er mes­sas dy­res­te båt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARIE N. KALVEHAGEN

Båt­for­hand­ler­ne på Kris­tian­sand båt­mes­se pre­si­se­rer at jappe­ti­den er over, men hev­der folk har fun­net til­ba­ke lys­ten på båt.

– Vi kom­mer nok ald­ri til­ba­ke til der vi var i 2007, men vi be­gyn­ner å mer­ke en be­trak­te­lig opp­tur etter fi­nans­kri­sen. Folk vil ha båt igjen, sier Ru­ne Nil­sen, le­der i Båt­spe­sia­lis­ten.

I sol­stei­ken på gjeste­hav­na i Kris­tian­sand kon­kur­re­rer Nil­sen mot 50 and­re for­hand­le­re og ut­stil­le­re som øns­ker å mar­keds­føre seg ved årets båt­mes­se.

– Jeg solg­te sju bå­ter for­ri­ge uke, så vi sat­ser på en god helg, sa Nil­sen lør­dag for­mid­dag.

Nil­sen har to­talt 13 bå­ter plas­sert i gjeste­hav­na i år. Årets blikk­fan­ger er li­ke­vel en Ba­va­ria 360 sport.

– Det­te er mye båt for pen­ge­ne. Ba­va­ria er den mest po­pu­læ­re bå­ten på den­ne stør­rel­sen i Nor­ge, sier han.

Den tys­ke bå­ten fra 2015 er på 35 fot, og sel­ges for den net­te sum av 2.395.000 kro­ner. Pri­sen gjør bå­ten til mes­sas dy­res­te.

– Den er for de med pen­ger. Fle­re av de som har vir­ket in­ter­es­sert sier de øns­ker å bo i bå­ten, sier han.

I bå­ten fin­ner du blant an­net seks senge­plas­ser, fullt ut­styrt kjøk­ken og toa­lett, flat­skjerm og in­ter­nett.

– Ja, med en slik båt kan du kjø­re til Oslo ved kun å tryk­ke på en knapp, sier Nil­sen vi­de­re.

FOTO: JACOB BUCHARD

En Ba­va­ria 360 Sport – båt­mes­sas dy­res­te båt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.