FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Vindkraft i Nor­ge

● Det er 23 vind­kraft­verk i drift i Nor­ge og rundt 100 på søke- el­ler plan­leg­ging­sta­di­et

● I 2015 sto vind for 1,7 pro­sent av Nor­ges sam­le­de energi­pro­duk­sjon

● Vind pro­du­ser­te 2,5 twh, noe som var ny re­kord

● Sta­ten har gitt kon­se­sjo­ner som vil gi 26 twh vindkraft hvis alt byg­ges ut

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.