Nå er luk­sus­ei­en­dom­men en­de­lig solgt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - LENA RUSTAN FIDJESTAD EIRIN MARGRETHE FID­JE

Eien­dom­men Sille­vi­ga er solgt for 19,5 mil­lio­ner kro­ner, som er 4,5 mil­lio­ner kro­ner un­der den opp­rin­ne­li­ge pris­an­tyd­nin­gen på 24 mil­lio­ner kro­ner.

Det skri­ver Fi­nans­avi­sen lør­dag. Eien­dom­men ble solgt på ste­det for­ri­ge ons­dag, da kjø­per var på vis­ning, ut­dy­per avi­sen.

Da eien­dom­men ble lagt ut for salg i fjor som­mer, som ti­de­nes dy­res­te i Søg­ne, var det med en pris­an­tyd­ning på 24 mil­lio­ner kro­ner.

Til Fædre­lands­ven­nen vil ikke ei­en­doms­meg­ler Sind­re Li­an gå ut med kjøpe­sum­men, men opp­ly­ser at eien­dom­men er solgt for en sum rundt pris­an­tyd­nin­gen på 19,9 mil­lio­ner kro­ner. Iføl­ge Fi­nans­avi­sen skal pri­sen ha endt på 19,5 mil­lio­ner kro­ner.

– Både sel­ge­re og kjø­pe­re er for­nøy­de. Det­te er en fan­tas­tisk ei­en­dom uten side­styk­ke, sier Li­an.

Han opp­ly­ser at kjø­pe­ren var på vis­ning sam­me dag som bu­det ble lagt inn. Det ble ald­ri bud­krig på strand­ei­en­dom­men.

– Eien­dom­men gav et godt første­inn­trykk til kjø­pe­ren, og den til­freds­stil­te alle be­hov og øns­ker. Den ble solgt vel­dig raskt etter vis­ning, sier Li­an.

Pris­re­kord for ei­en­dom i Søg- ne er der­med fort­satt på 21,5 mil­lio­ner kro­ner. Lan­ge­ne­s­vei­en 372 ble kjøpt av Stef­fen Lan­gaard for det­te be­lø­pet i 2006, og sat­te der­med pris­re­kord på Sør­lan­det. Sel­ge­re var An­ne Li­se og Ot­to Lorentz Lars­sen, han tid­li­ge­re di­rek­tør ved nå ned­lag­te Kris­tian­sand Jern­stø­pe­ri AS.

FOTO: PRIVATMEGLEREN

Sille­vi­ga på Lan­ge­nes i Søg­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.