Po­liti­mann dyt­tet på sjø­en

Faedrelandsvennen - - NYHETER - GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Natt til søn­dag ble en po­liti­tje­neste­mann dyt­tet på sjø­en på Fiske­bryg­ga. Tre per­soner ble tatt inn og sik­tet for vold mot po­li­ti­et.

Po­li­ti­et var på opp­drag på Fiske­bryg­ga for å kon­trol­le­re en per­son da hen­del­sen inn­traff.

– En per­son kom bort og dyt­tet tje­neste­man­nen på sjø­en. Det lå bå­ter der, men hel­dig­vis gikk det bra med ham. Han fikk hjelp til å kom­me seg opp på bryg­ga igjen, sier ope­ra­sjons­le­der ved Ag­der po­liti­dis­trikt John Rep­stad.

Tre per­soner i 20-åre­ne ble på­gre­pet av po­li­ti­et og er sik­tet for vold mot po­li­ti­et og å hind­re po­li­ti­et i sitt ar­beid. Det vur­de­res også å opp­ret­te nar­ko­tika­sak mot dem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.