Kris­tian­sands­kjen­dis i «Far­men Kjen­dis»

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● 25. mai 2018 star­ter nes­te se­song av «Far­men Kjen­dis» på TV 2, men al­le­re­de nå er inn­spil­lin­gen i gang på Finn­svi­ka gård ved Korn­sjø i Øst­fold.

Går­den er den sam­me som ble brukt un­der årets ut­ga­ve av rea­li­tyse­ri­en.

12 kjen­di­ser del­tar i nes­te se­song. En av dem er Le­ne Eli­se Ber­gum fra Kris­tian­sand. For man­ge er 45-årin­gen kan­skje best kjent som «Alex» i «Ho­tel Cæ­sar». Hun har tid­li­ge­re også rea­li­ty-tv-er­fa­ring fra «Ro­bin­son VIP» i 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.