Trek­ker seg fra Pa­ris­av­ta­len?

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Pre­si­dent Do­nald Trump har sagt til noen av sine med­ar­bei­de­re at han plan­leg­ger å trek­ke seg fra Pa­ris­av­ta­len, mel­der ny­hets­nett­ste­det Axios.

Det ame­ri­kans­ke nett­ste­det, grunn­lagt av folk som tid­li­ge­re le­det Po­li­ti­co, vi­ser til tre kil­der med di­rek­te kjenn­skap til sa­ken.

Trump skal blant an­net ha for­talt om sine pla­ner for Pa­ris­av­ta­len til Scott Pru­itt, den nye sje­fen for USAS miljø­di­rek­to­rat EPA. Han er en sterk mot­stan­der av av­ta­len. Lør­dag tvit­ret Trump at han i lø­pet av den kom­men­de uken vil­le ta en av­gjø­rel­se om hvor­vidt USA skal over­hol­de Pa­ris­av­ta­len. Den­ne hel­gen ble de øv­ri­ge G7-lan­de­ne eni­ge om å gi ham mer tid til å fin­ne ut av spørs­må­let.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.