Ad­va­rer mot vei­pi­ra­ter på E6

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Po­li­ti­et ad­va­rer mot vei­pi­ra­ter på Europa­vei 6, etter å ha fått inn kla­ger fra bi­lis­ter.

Både på svensk og norsk side av gren­sen er det de sis­te da­ge­ne kom­met fle­re hen­ven­del­ser til po­li­ti­et om vei­pi­ra­ter som lu­rer folk til å stop­pe langs vei­en, for der­et­ter å svind­le dem, mel­der TV 2.

Nå ad­va­rer po­li­ti­et mot å stan- se for folk som kan ha et øns­ke om å svind­le deg. – Det klas­sis­ke er at man står og på­kal­ler and­re bi­lis­ters hjelp un­der på­skudd av at man har mo­tor­stans el­ler lig­nen­de, sier ope­ra­sjons­le­der i Øst po­liti­dis­trikt, Mar­tin Schie.

Der­et­ter ber svind­ler­ne bi­lis­ten om hjelp til å be­ta­le for for ek­sem­pel ben­sin.

– Ofte be­ta­ler de der­et­ter til­ba­ke gjel­den med falskt gull el­ler slikt, sier Schie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.