– Har løf­tet det til et nytt nivå

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEF­FEN STENERSEN

– Jeg ten­ker ikke kon­se­kven­ser. Jeg bare spil­ler og har det gøy, sier ho­ved­per­sonen selv.

Ei tøff fot­ball­uke for Starts del ble av­slut­tet med el­le­vil­le ju­bel­sce­ner i sol­skin­net på Spare­ban­ken Sør Are­na.

De knap­pe 5.000 men­nes­ke­ne som møt­te opp fikk se Start slå til­ba­ke etter tap for Ran­heim og Fløy. Og de lot seg nok en gang en­ga­sje­re av en Da­ni­el Aase i stor­slag.

– Da­ni­el er fan­tas­tisk for tida. Vi har all­tid visst om hans of­fen­si­ve fer­dig­he­ter, det er det in­gen i Kris­tian­sand som har vært i tvil om. Så sy­nes jeg han har løf­tet det til et nytt nivå, sier Es­pen Børuf­sen.

Mot Jerv le­ver­te Aase sco­ring, sin and­re på ho­det den­ne se­son­gen, i til­legg til mål­gi­ven­de og ge­ne­relt å frust­re­re mot­stan­der­ne. 27-årin­gen har vært i stor­slag så langt i se­song­star­ten, og å le­ve­re mot ri­va­le­ne fra Grim­stad gir ham ikke noe mind­re stjerne­sta­tus hos fan­sen.

– Slik som han spil­ler nå, så er han helt kon­ge, sier Hen­rik Robstad.

Selv var Aase godt for­nøyd med egen inn­sats.

– Jeg har hatt man­ge gode kam­per på Sør Are­na, men nå fikk jeg kom­bi­ne­re de­tal­jer med mål og as­sist og å ska­pe fle­re sjan­ser. To­talt sett er jeg vel­dig for­nøyd, sier han.

Start-tre­ner Steinar Pe­der­sen lar seg im­po­ne­re av Aase, som så langt den­ne se­son­gen står med to mål og tre mål­gi­ven­de fra sine åtte kam­per fra start.

– Han spil­ler nok en vel­dig god kamp. Han gjør ting en­kelt, og bru­ker fer­dig­he­te­ne sine og job­ber hardt. Han har tatt sto­re steg, sier Pe­der­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.