Drømme­vær

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN christian.johannessen@fvn.no

snek Sand­nes Eks­pres­sen seg fire se­kun­der foran de re­gje­ren­de mest­re­ne Mi­vai Ex­press Team.

Til ju­bel fra pub­li­kum og syk­lis­ter i mål­om­rå­det kjør­te Sand­nes Eks­pres­sen inn på ti­den 4:51,05. Men bak­fra kom et Mi­vai Ex­press Team som ikke øns­ket å la Sand­nes ta fra dem de­res løype­re­kord fra i fjor.

Da de kom for full ma­skin over mål­stre­ken var det uvisst hvem som var vin­ne­ren. Men må­lin­gen vis­te at Mi­vai måt­te se seg slått med usle fire se­kun­der etter 210 var­me kilo­me­ter gjen­nom Se­tes­dal.

Sand­nes kun­ne slip­pe ju­be­len løs og ble kro­net som årets vin­ne­re av Co­lor Li­ne Tour og bæ­re­re av ny og im­po­ne­ren­de løy­pe- re­kord.

– Det skul­le ikke være mu­lig på 210 kilo­me­ter at det skal skil­le fire se­kun­der. Vi kjør­te så rått selv, det var som å vren­ge vot­ten, så det sier sitt om Sand­nes-la­get, sier lag­le­der i Mi­vai Erik Tand­berg.

KRAMPE FRA VALLE

Sand­nes måt­te ta til tak­ke med andre­plass i fjor, og lør­da­gens sei­er smak­te eks­tra godt.

– Vi har gitt alt hele vei­en. Jeg had­de krampe si­den Valle, og den Bykle­bak­ken var sykt hard, sier kap­tein Per Arvid Gim­re.

SKUFFELSE

Og var gle­den stor hos Sand­nes-gjen­gen, var skuf­fel­sen des- to stør­re hos Mi­vai. Ved mål­om­rå­det lot en syk­list skuf­fel­sen gå ut over en flas­ke som end­te sine da­ger etter et hardt møte med as­fal­ten.

– Det er idrett på godt og vondt. Vi skuf­fer. Vi bur­de vin­ne det­te her. Sam­ti­dig syk­ler vi nes­ten så godt som vi kan, men man blir vel­dig skuf­fa, sier Pål Bjør­ke, syk­list på Mi­vai.

FOTO: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Langs lande­vei­er og med fjell og fos­ser som ram­mer, tok 1200 syk­lis­ter seg fra Kris­tian­sand til Hov­den.

FOTO: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Pål Bjør­ke og Mi­vai for­tvi­ler i mål­om­rå­det etter at Sand­nes slo dem med fire se­kun­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.