Ram­seys hode­støt gjor­de Wen­ger til ti­de­nes FA­cup­kon­ge

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Ar­se­nal rund­spil­te tid­vis Chelsea på vei­en mot nok en Fa-cup­tri­umf. El­le­ve mi­nut­ter før slutt stan­get Aa­ron Ram­sey inn 2-1-sco­rin­gen på Wem­bley.

Wa­li­se­ren hea­det kon­tant inn vin­ner­må­let på et pre­sist slått inn­legg fra Oli­vi­er Giroud. Rett før had­de Diego Cos­ta ut­lig­net til 1-1 etter svakt keeper­spill fra Da­vid Ospina, men Chelsea-ju­be­len stil­net raskt.

For Ar­se­nal var det en fullt for­tjent sei­er. Rød­trøy­ene do­mi­ner­te fi­na­len fra start til slutt.

– Jeg kan ikke be­skri­ve den­ne fø­lel­sen. Det har vært en berg-og-dal­bane­se­song, men det har vært en suk­sess når vi av­slut­ter den med en Fa-cup, sa Ram­sey til BBC og vi­ser til at klub­ben for førs­te gang på over 20 år ikke end­te blant de fire bes­te.

Med lør­da­gens tri­umf tro­ner Arsè­ne Wen­ger ale­ne på topp som his­to­ri­ens mest­vin­nen­de ma­na­ger i ver­dens elds­te fot­ball­tur­ne­ring. Fransk­man­nen tok seg for­bi den skots­ke le­gen­den Ge­or­ge Ram­say, som vant seks Fa-cup­po­ka­ler med As­ton Vil­la mel­lom 1887 og 1920.

Ar­se­nal kan også jub­le for å top­pe lis­ten over mest­vin­nen­de klub­ber i Fa-cu­pen helt for seg selv. Det skjer bare ett år etter at Man­ches­ter Uni­ted tan­ger­te Lon­don­la­gets re­kord på tolv tri­um­fer.

FOTO: NTB SCANPIX

Arsè­ne Wen­ger er nå his­to­ri­ens mest­vin­nen­de ma­na­ger i ver­dens elds­te fot­ball­tur­ne­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.