Brøt drømme­gren­sen som den yngs­te noen­sin­ne

Faedrelandsvennen - - SPORT -

●● Ja­kob In­ge­brigt­sen løp inn til 3.58,07 i Eugene lør­dag. Der­med er 16-årin­gen den yngs­te som har løpt un­der fire mi­nut­ter på en en­gelsk mil.

Ja­kob In­ge­brigt­sen im­po­ner­te fa­ren Gjert un­der tre­ning i høy­den i for­kant av Diamond League-stev­net i Ore­gon, og 16-årin­gen le­ver­te va­re­ne i lør­da­gens løp.

Han had­de med seg sin ti år eld­re bror i de­bu­ten på dis­tan­sen. Hen­rik ble num­mer tre på dis­tan­sen med 3.53,79. In­ge­brigt­sen er til­ba­ke etter en fjor­års­se­song full av ska­der. Thia­go André fra Bra­sil vant på 3.51,99.

Alle had­de stor tro på at Ja­kob In­ge­brigt­sen kun­ne slet­te Jim Ru­yns 53 år gam­le re­kord. Ryun løp som litt over 17 år gam­mel un­der 4.00 på en en­gelsk mil.

16-årin­gens tid holdt til 11.-plass i det ster­ke in­ter­na­sjo­na­le fel­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.