I mot­set­ning til syk­lis­te­ne

Faedrelandsvennen - - MANDAG - EIRIN MARGRETHE FID­JE

som lør­dag tråk­ket seg gjen­nom

21 mil fra Kris­tian­sand til Hov­den, kan jeg inn­røm­me at syk­kel ald­ri har vært min greie. Jeg er den førs­te til å set­te meg inn i bi­len når an­led­nin­gen byr seg, og ser på syk­ke­len som et fram­komst­mid­del som kun bru­kes i nø­den. Den sis­te ti­den har jeg li­ke­vel syk­let mye til jobb, ho­ved­sa­ke­lig for­di det er dyrt å stå par­kert i byen, men også for­di det er noe be­fri­en­de ved å syk­le for­bi bil­køen over nye Lunds­brua i bes­te rush­tid. Som sagt li­ker jeg det egent­lig ikke, men med den her­li­ge som­mer­var­men vi har hatt den sis­te uka, har ting be­gynt å skje. Ons­dag valg­te jeg fak­tisk fri­vil­lig å syk­le bort til tre­ning i ste­det for å ta bi­len, til tross for at par­ke­rin­gen er gra­tis og ru­ti­nen er inn­ar­bei­det. Det ver­ste av alt: Jeg kjen­te at jeg lik­te det. Men det spørs om ikke ha­tet er til­ba­ke ved nes­te regn­skur.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.