Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Få med deg «Fot­ballunsj»

● Lars-jør­gen Salve­sen var gjest i stu­dio da «Fot­ballunsj» ana­ly­ser­te hel­gens kam­per i 1. di­vi­sjon, blant an­net lo­kal­opp­gjø­ret Start – Jerv.

Vil byg­ge ny sko­le

● Oa­sen øns­ker å bli en sko­le for hele Ven­ne­sla. Nå vil de byg­ge ny og har søkt om å star­te grunn­sko­le for inn­til 180 ele­ver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.