FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Tollbodgata 56

● 17.03.2006 sel­ger Tor­finn Jo­han­sen til Gold­fin­ger Eien­dom AS for kr 6.900.000.

● 04.06.2010 Sel­ger Gold­fin­ger Eien­dom AS til Skip­per­ga­ten 7 AS for 8.000.000. ● Eier skal også sør­ge for at bo­li­gen er ut­styrt med ma­nu­elt slokke­ut­styr som kan be­nyt­tes i alle rom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.