To bi­ler kol­li­der­te på E 39

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL NYGAARD, JARLE R. MARTINSEN

To kvin­ner ble sendt til lege­vakt.

Klok­ken 13.57 man­dag fikk po­li­ti­et mel­ding om en tra­fikk­ulyk­ke på E 39.

– Kol­li­sjo­nen skjed­de ved av­kjør­se­len til Mandal sen­trum. Den ene bi­len skul­le ut på E 39, men brøt vike­plik­ten over­for en bil som skul­le inn til sen­trum, og de kra­sjet, sier inn­sats­le­der Geir Ljungquist til Fædre­lands­ven- nens re­por­ter på ste­det.

Ulyk­ken skap­te iføl­ge po­li­ti­et ikke pro­ble­mer for tra­fik­ken.

– To kvin­ne­li­ge sjå­fø­rer er sendt til lege­vakt for sjekk, men de frem­sto uska­det. Vi har in­gen mis­tan­ker om rus­kjø­ring, sier Ljungquist.

Po­li­ti­et opp­ret­tet sak på for­hol­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.