Ukrai­na-møte i Berlin

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Ut­sen­din­ger fra Russ­land, Ukrai­na, Tysk­land og Frank­ri­ke mø­tes tirs­dag i Berlin i et for­søk på å ska­pe ny giv i freds­av­ta­len for ØstUkrai­na.

Ut­sen­din­ger fra de fire lan­de­ne sam­les i Berlin tirs­dag som føl­ge av «den vans­ke­li­ge og for­ver­re­de» si­tua­sjo­nen i Øst-ukrai­na, ut­ta­ler tals­mann Mar­tin Schä­fer i det tys­ke uten­riks­de­par­te­men­tet.

I Berlin mø­ter re­pre­sen­tan­te­ne ut­sen­din­ger fra Or­ga­ni­sa­sjo­nen for sik­ker­het og sam­ar­beid i Euro­pa (OSSE) i et for­søk på å gi ny giv i inn­fø­rin­gen av en freds­av­ta­le for Øst-ukrai­na. Ukrains­ke styr­ker har si­den 2014 kjem­pet mot rus­sisk­venn­li­ge se­pa­ra­tis­ter i ØstUkrai­na etter at Russ­land an­nek­ter­te Krim-halv­øya. Rundt 10.000 per­soner er drept si­den da.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.