FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

13 år

Sarah Brat­te­land Kris­ti­an­sen, Kristiansand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen ven­nen! Tenk at du nå er blitt ten­åring. Vi er utro­lig glad i deg, hå­per du får en fin dag. Man­ge klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Norah og Trico.

6 år

Aa­ron Ga­vin, Kristiansand. 29. mai fyl­te Aa­ron Ga­vin 6 år. Vi gra­tu­le­rer vår sprud­len­de, liv­li­ge, gla­de og her­li­ge gut­ten med da­gen. Klem fra Mam­ma, Dad­dy, Sa­mu­el og Beste­mor

5 år

Os­car Sund­vor. Vi vil gra­tu­le­re vår flot­te Os­car med 5-års­da­gen! Burs­dags­klem­mer fra Matz, Oda, Ti­ril, far og mam­ma.

5 år

Fri­da Vel­le Martinsen, Kristiansand. Vår kjæ­re Fri­da fyl­ler 5 år i dag. Vi er så glad i deg! Stor klem fra Han­na og Sel­ma, mam­ma og pap­pa.

4 år

Liv­mo­ne Hau­gen, Kristiansand. Sol­strå­len vår, Liv­mo­ne, fyl­ler

4 år 30. mai! Du er så full­sten­dig fan­tas­tisk at du aner ikke. Vi er vel­dig stolt av deg. Du gjør oss så glad! Klem fra Ma­ri­lill, Ti­lias, Cas­per, mam­ma og pap­pa.

1 år

Ju­li­an S. Haug­lan, Song­da­len. Hipp hipp hur­ra for vår stor­sjar­mør, Ju­li­an, som fyl­ler 1 år den 30. mai. Vi er så utro­lig stolt av deg og er uen­de­lig glad i deg! Hil­sen mam­ma, pap­pa, de tre plag­som­me og res­ten av fa­mi­li­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.