50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

30. MAI 1967

●● Fra vår ut­send­te med­ar­bei­der Per Løv­haug: Tel Aviv i dag. Det er en­tu­si­as­me i et krigs­tru­et Is­rael der grøfte­gra­ven­de ung­dom syn­ger «We shall over­come». Det fin­nes knapt den ting man ikke har ar tenkt på når det gjel­der for­svars­til­tak. Vi spur­te­te si­vil­for­svars­sje­fen, ge­ne­ral Go­ron, hva man had­de tenkt å gjø­re for at bil­ly­se­ne ikke skul­le røpe vei­er og ho­ved­farts­årer.– Male alle lyk­ter blå. Ma­ling har vi nok av på å la­ger, og gjen­ger med ung­dom­me­rer er or­ga­ni­sert slik at de ryk­ker ut t og ma­ler over lyk­te­ne på alle bi­ler i sine om­rå­der når det blir nød­ven­dig, svar­te ge­ne­ra­len. Ennå har man ikke ut­stedt på­bud om blen­ding. Lys­re­kla­me­ne e glit­rer, men lag­re­ne av blen­dings­gar­di­ner r er kla­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.