10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

30. MAI 2007

●● Kasj­mir­gei­te­ne kan mer enn å sjar­me­re. De hard­fø­re dy­re­ne ut­ryd­der den fryk­te­de flåt­ten fra hol­mer i Søg­ne-skjær­går­den. De bei­ter nem­lig ned alt av kratt og bus­ker og gress på øy­ene. e.

– De sis­te 10-20 centi­me­ter­ne av ve­g­eta­ta­sjo­nen er opp­holds­plas­sen for flåt­ten om vin­te­ren. . Når den­ne dyna for­svin­ner, fry­ser­ry­ser de i hjel, for­kla­rer Gud­brand Kau­stad, d, som har ut­plas­sert 30 av de hard­fø­re Kasj­mir­gei­mir­gei­te­ne i Søg­ne-skjær­går­den hele året igjen­nom. en­nom. Flått­pla­gen rir lan­det. de sis­te åre­ne harr 300 per­soner blitt al­vor­lig syke, en dob­ling fra a tid­li­ge­re. Sør­len­din­ger er spe­si­elt ut­satt, flåt­ten tri­ves godt i sør­landsk kyst­kli­ma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.