FAKTA

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Ha­keem Te­land

● Født: 2. ja­nu­ar 1998

● Hjem­sted/bo­sted: Hø­våg/bæ­rum

● Klubb: Fa­na Ka­jakklubb

● Me­rit­ter: Bron­se i junior-vm på 200 m, fem­te­plass på 200 og 500 i junior-em, 14 gan­ger nor­disk mes­ter, fire gull i Olym­pic Ho­pes

● Ak­tu­ell: Pad­let i hel­ga sin førs­te se­nior­fi­na­le. Kom på fem­te­plass i K2 500 sam­men med Lars Mag­ne Ullvang

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.