Ke­nya og Etio­pia tru­et med ute­sten­gel­se

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Mis­nøy­en med anti­do­ping­ar­bei­det til Ke­nya og Etio­pia var så stor at lan­de­ne i fjor som­mer ble tru­et med å bli ute­stengt fra fri­idret­ten.

Ger­hard Hei­berg i Den in­ter­na­sjo­na­le olym­pis­ke ko­mi­té (IOC) er fornøyd med hvor­dan Ke­nya og Etio­pia har for­bed­ret sitt anti­do­ping­ar­beid etter at lan­de­ne ble tru­et med å bli ute­stengt fra all fri­idrett.

– De har hel­dig­vis tatt trus­se­len på al­vor og satt i gang til­tak, sier Hei­berg.

De to lan­de­ne do­mi­ner­te kraf­tig i blant an­net lang­løp og do­ping­mis­tan­ken mot de to var stor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.