FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Gade­kunst-fes­ti­va­len 2017

Dis­se kunst­ner­ne skal bi­dra til årets fes­ti­val

● Isaac Cor­dal. Har pyn­tet fa­sa­den med mi­niskulp­tu­rer ved Alad­din Sce­ne.

● War­locks, Stay One og Sen.

Kick­star­tet fes­ti­va­len ved Skate­par­ken i Ny­byen 27. mai.

● Ar­ne Wil­helm Tellef­sen og Se­din Zu­nic. Har pyn­tet veg­gen ved Ag­der Ener­gi sitt tra­fo­bygg på Gart­ner­løk­ka.

● Alf Sol­bak­ken og ør­jan An­mo. Skal de­ko­re­re trafo­en (strøm­trans­for­ma­tor) på top­pen av Od­der­øya 1. juni.

● Atle Hå­land og Vlek. Ord for Ga­den i Mar­kens 1. juni.

● AFK. Skal de­ko­re­re Fest­nings­gata 3, fer­dig 5. juni.

● Bor­dal­lo II. Søp­pel­kunst på Frk. Larsen fra 26. juli.

● Ca­mil­la Prytz og Em­ma Su­ca­lic. Har de­ko­rert veg­gen på Frk. Larsen.

● Hå­kon An­der­sen og Se­din Zu

nic. Skal pyn­te vegg på Kul­tur­sko­len fra 1. juni.

● Mar­tin What­son. Ut­stil­ling på Gal­le­ri BI-Z fra 11. juni.

● Liqen. Spansk vegg­ma­ler som skal de­ko­re­re Tea­te­ret 5. au­gust.

● Ener Ko­nings. Kunst­pro­sjekt på Tea­te­ret fra 1. juni.

● Fle­re pro­gram­pos­ter kan kom­me etter hvert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.