Bil gikk rundt på E 18

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORMOD FLEM VEGGE

To per­soner ble ska­det da en bil kol­li­der­te og snur­ret rundt i Tvede­strand tirs­dag.

– En bil har gått av vei­en og snur­ret rundt, opp­ly­ser Per Kris­ti­an Klau­sen, ope­ra­sjons­le­der ved Ag­der po­liti­dis­trikt.

Po­li­ti­et fikk mel­ding om en tra­fikk­ulyk­ke på E 18 i Tvede­strand klok­ka 07.26 tirs­dag.

Ulyk­ken skjed­de ved Jor­stad­vei­en.

Nød­eta­te­ne ryk­ket ut til ste­det. Iføl­ge po­li­ti­et har en bil med to per­soner kjørt ut av vei­en, truf­fet en stol­pe og vel­tet rundt. Bi­len hav­net på hju­le­ne etter vel­ten.

Sjå­fø­ren er 79 år, mens pas­sa­sje­ren er 77.

De to per­sone­ne ble un­der­søkt av am­bu­lanse­per­so­nell på ste­det og frak­tet vi­de­re til Sør­lan­det syke­hus i Aren­dal.

Syke­hu­set opp­lys­te tirs­dag for­mid­dag at beg­ge er let­te­re ska­det.

Sjå­fø­ren fikk be­slag­lagt fø­rer­kor­tet sitt grun­net at år­sa­ken til ulyk­ken kan være syk­dom.

FOTO: ERNEST BOSWARVA

Den­ne bi­len snur­ret rundt og hav­net på hju­le­ne etter å ha kjørt av vei­en og truf­fet en stol­pe på E 18 i Tvede­strand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.