FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Miz­uno

● Ja­pansk pro­du­sent av sports­ut­styr og sports­klær.

● Grunn­lagt i 1906 av Ri­hachi Miz­uno.

● Miz­uno Nor­ge ble stif­tet i au­gust 2014 og dri­ver med im­port og salg av Miz­uno sports­pro­duk­ter, sær­lig sko og teksti­ler in­nen løp og hall­idrett.

● Miz­uno Nor­ge har hovedkontor i Kris­tian­sand, samt fi­lia­ler i Oslo og Trond­heim.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.