FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

60 år

Hilde Herdal, Kris­tian­sand.

I dag fyl­ler vår kjæ­re mam­ma, svi­ger­mor og mor­mor 60 år! Vi er uen­de­lig glad i deg og gle­der oss vel­dig til å fei­re deg i sol­fyl­te Spa­nia! Tu­sen takk for alt du er for oss!

40 år

Ken­neth As­lak­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 40-års­da­gen til ver­dens bes­te sam­bo­er og pap­pa. Vi er så glad i deg! Klem fra Em­ma, Oli­via og He­ge.

40 år

Eli Bea­te Rød­land, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for deg i dag, kjæ­re Bea­te! Sto­re og små i fa­mi­li­en gra­tu­le­rer deg så mye med da­gen. Vi er vel­dig glad i deg og gle­der oss til fei­rin­ga!

30 år

Kristoffer Mar­øy Hat­le­lid, . Gra­tu­le­rer så mye med da­gen. Vi er utro­lig glad i deg og øns­ker deg en flott dag i Stav­an­ger. Gle­der oss til å fei­re deg. Hil­sen Hans Kris­ti­an, mam­ma, As­bjørn og fa­mi­li­en i Kris­tian­sand.

5 år

Syn­nø­ve Skar­pen­gland, Ive­land.

Hipp hur­ra for vår flot­te, om­sorgs­ful­le og gode jen­te som fyl­ler 5 år 31. mai. Vi øns­ker deg en flott dag. Klem fra mam­ma, pap­pa, Tellef og Sy­vert.

5 år

Tor Fred­rik Nord­vik, Vennesla. Vi gra­tu­le­rer den skjøn­ne, her­li­ge gut­ten vår Tor Fred­rik med 5-års­da­gen 31 mai. Vi er in­der­lig glad i deg. Klem­mer i fleng fra mor­mor og bes­sen, og res­ten av fa­mi­li­en

4 år

Emi­li­an Hod­ne, Søg­ne. Ver­dens bes­te Emi­li­an blir 4 år ons­dag 31. mai. Vi gra­tu­le­rer mas­se med da­gen din idag. Klem­mer fra mam­ma og to kjek­ke onk­ler.

4 år

So­fia Bru­flodt-takev, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for sol­strå­len vår So­fia som fyl­ler 4 år idag. Vi gle­der oss til å fei­re da­gen din. Sto­re klem­mer fra mam­ma, pap­pa og res­ten av fa­mi­li­en.

3 år

Jo­han Linde­bø, Kris­tian­sand. Hur­ra for vår kjæ­re minste­mann Jo­han som fyl­ler tre år i dag. Du er en fan­tas­tisk gutt og vi er uen­de­lig glad i deg! Burs­dags­klem­mer fra mam­ma, pap­pa og store­bror Jens Olav.

1 år

Mil­la Otto­sen, Kris­tian­sand. Vår kjæ­re fan­tas­tis­ke Mil­la fyl­ler ett år! Du er vår sto­re hu­mør­spre­der og vi gle­der oss over hver dag sam­men med deg. Burs­dags­hil­sen fra mam­ma og pap­pa som er uen­de­lig glad i deg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.