Di­rekte­sendt på NRK

Faedrelandsvennen - - SPORT -

No­en ti­mer fra klok­ka 19 ons­dag er Fløy i Fot­ball-nor­ges søke­lys. NRK har lagt ho­ved­sen­din­gen fra cu­pens tred­je run­de til Flek­ker­øy. Kam­pen går på na­sjo­nalt TV (NRK2). To semi­trai­le­re og en haug med pro­duk­sjons­folk og jour­na­lis­ter kom­mer til ba­nen i Linde­bø­skau­en.

– Utro­lig kul, sier An­ders­son, som har kon­trakt med Fløy ut det­te året.

– Jeg vet ikke hva klub­ben vil, men om vi sat­ser har den­ne klub- ben mu­lig­het til å ryk­ke opp to år på rad. Jeg tror vi kun­ne vært et topp­lag i di­vi­sjo­nen over al­le­re­de i år, sier svens­ken som sel­ger Fløy inn som «Sør­lan­dets nes­te fot­ball­even­tyr.»

Med sei­er mot Odd er han og klub­ben et langt styk­ke på vei.

PS! Fædre­lands­ven­nen føl­ger kam­pen på Flekkerøya. Kamp­start er klok­ken 19.15.

FOTO: NTB

Mat­tias An­ders­son og Dag-ei­lev Fa­ger­mo i spil­ler og tre­ner i Odd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.