Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

Tom Nord­lie om Start og kvinne­fot­ball

● I Fot­ball­ra­dio­en har Pål W. Jør­gen­sen den­ne gang be­søk av Tom Nord­lie, som snak­ker blant an­net om ti­den i Start og sitt for­hold til kvinne­fot­ball.

Slik blir fes­ti­val­som­mer­en

Det nær­mer seg høy­se­song for fes­ti­va­ler i lands­de­len, og på fvn.no kan du i dag se hva du bør få med deg av som­mer­ens høyde­punk­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.