Fi­re ulve­val­per født i Dyre­par­ken

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● For førs­te gang på fi­re år er det født ulve­val­per i Dyre­par­ken i Kris­tian­sand. – Alle fi­re er fris­ke og fine, kon­sta­te­rer ve­te­ri­nær og fag­an­svar­lig for Dyre­av­de­lin­gen, Rolf-arne Øl­berg, etter den førs­te helse­sjek­ken den­ne uken. Sjek­ken av­slør­te også at det er fi­re søst­re som har sett da­gens lys i Nor­disk Vill­mark. Det an­tas at fød­se­len skjed­de tirs­dag 16. mai.

FOTO: OLE MAR­TIN BUENE/ DYRE­PAR­KEN/NTB SCANPIX

Fi­re ulve­val­per ble født i Dyre­par­ken i Kris­tian­sand i mai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.