Syk­list kol­li­der­te i bil

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORMOD FLEM VEGGE

Ons­dag mor­gen ble det meldt om en kol­li­sjon mel­lom en syk­list og en bil i Grimstad.

Klok­ka 08.30 ons­dag fikk Ag­der po­liti­dis­trikt mel­ding om en tra­fikk­ulyk­ke ved Jap­pa sko­le i Grimstad.

En bil og en syk­kel var in­volvert i hen­del­sen.

Iføl­ge po­li­ti­et har en syk­list kom­met borti spei­let på en bil. Syk­lis­ten har de­ret­ter falt i as­fal­ten.

– Syk­lis­ten er en mann på 43 år, mens bi­lis­ten er en kvin­ne på 18 år, opp­ly­ser Mar­tin Ug­land, ope­ra­sjons­le­der ved Ag­der po­liti­dis­trikt, til Fædre­lands­ven­nen.

Man­nen skal ha på­dratt seg let­te­re ska­der, og ble kjørt til lege­vak­ta for sjekk.

FOTO: BAARD LARSEN

Ons­dag har det vært en tra­fikk­ulyk­ke i Grimstad. Bil­det vi­ser elsyk­ke­len som var in­volvert i hen­del­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.