Mann slo kvin­ne med gjen­stand

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TOR­BJØRN WITZØE KJETIL NYGAARD

Én per­son ble på­gre­pet etter en volds­epi­so­de i Kvadraturen ons­dag etter­mid­dag.

Po­li­ti­et fikk mel­ding om hen­del­sen klok­ken 15.00.

– En kvin­ne er slått med en gjen­stand av en mann. Po­li­ti­et har på­gre­pet man­nen, opp­lys­te ope­ra­sjons­le­der Mar­tin Ug­land i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Hen­del­sen skjed­de i Kris­ti­an IVS gate, mel­lom Elve­gata og Kron­prin­sens gate.

Klok­ken 16.20 opp­lys­te ope­ra­sjons­le­der Jon Rep­stad i Ag­der po­liti­dis­trikt at den skad­de ble kjørt til lege­vak­ten for behandling.

En mann i 20-åre­ne ble på­gre­pet i for­bin­del­se med hen­del­sen.

FOTO: EIVIND KRIS­TEN­SEN

I det­te byg­get skal volds­epi­so­den ha fun­net sted.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.