Vil ha straffe­toll

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Hvis pre­si­dent Do­nald Trump trek­ker USA ut av Pa­ris­av­ta­len, bør Nor­ge sva­re med straffe­toll, me­ner Miljø­par­ti­et De Grøn­ne.

– Re­gje­rin­gen bør nå gjø­re to ting: Er­na Sol­berg må trap­pe opp Nor­ges klimaam­bi­sjo­ner for å sik­re at Euro­pa bi­drar til å for­ster­ke Pa­ris­av­ta­len og inn­føre en egen «kli­ma­toll» på va­rer på USA og and­re land som bry­ter Pa­ris­av­ta­len, sier MDGS Une Bast­holm.

En be­slut­ning om å gå ut av Pa­ris­av­ta­len vil være som ven­tet fra «en av ver­dens mest selv­opp­tat­te po­pu­lis­ter», sier hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.