FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

«Jeg vil vas­ke ver­den ren»

● Tea­ter­styk­ke om Hall­dis Nee­gård Øst­bye, pro­pa­gan­da­le­der for Na­sjo­nal Sam­lings kvinne­or­ga­ni­sa­sjon. Styk­ket be­skri­ves som en fik­tiv his­to­rie in­spi­rert av san­ne hen­del­ser.

● Pre­miere: 19. sep­tem­ber på

Kil­den.

● Re­gis­sør: Aud­ny Chris Hol­sen

● Skue­spil­le­re: Linn Løv­vik, Ann Ing­rid Fug­le­s­tveit-mor­ten­sen, Stef­fen Mul­der, Lars Emil Ni­el­sen, An­na Dworak, Ul­rik Waar­li Grimstad, Ina Ma­ria Brek­ke

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.