FAKTA

Faedrelandsvennen - - VITEN -

Sjø­men­ne­nes minne­hall

● I Sjø­men­ne­nes minne­hall i Sta­vern ble det

8. mai 2015 mon­tert fi­re minne­pla­ter over 890 sjø­folk som om­kom i in­nen­riks­far­ten un­der kri­gen 1940-45.

● Minne­hal­lens data­re­gis­ter over om­kom­ne fra and­re ver­dens­krig inne­hol­der nå nær 7100 navn på per­soner og 1200 skip. KILDE: MINNEHALLEN.NO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.