Ri­me­li­ge­re inn­stegs­mo­dell fra Por­sche

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Por­sche Ma­can har vært på vei­en i tre år. Nå har den fått en for­sik­tig for­ny­el­se, men kan­skje den vik­tigs­te ny­he­ten her hjem­me er en ny inn­stegs­mo­dell på pris­lis­ten. Den ri­me­ligs­te Por­sche Ma­can kos­ter fra 860.000 kro­ner, og un­der pan­se­ret har den en to­li­ters, fire­sy­lind­ret ben­sin­tur­bomo­tor på 252 hk. Iføl­ge nett­ste­det klikk.no har den­ne va­ri­an­ten vært i salg en stund al­le­re­de, blant an­net i Ki­na, men nå til­bys mo­to­ren også i Nor­ge. Den sam­me mo­to­ren til­bys også i nye Au­di A4. Når det gjel­der and­re ny­he­ter, så nev­ner nett­ste­det de nye led­ly­se­ne som fin­nes på de and­re nye Por­sche-mo­del­le­ne. I til­legg føl­ger jus­te­rin­ger på grill, luft­inn­tak og tåke­lys.

FOTO: TOR MJAALAND

Her er Por­sche Ma­can da den ble lan­sert i 2014.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.