Snart klart for en ny VW Polo

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Det nær­mer seg lan­se­ring av en ny ge­ne­ra­sjon Vol­ks­wa­gen Polo. I Vol­ks­wa­gen-fa­mi­li­en er det spans­ke al­ter­na­ti­vet Seat Ibi­za al­le­re­de vist fram, og til høs­ten er nye Polo ven­tet. Og som van­lig vok­ser bi­le­ne litt når de for­nyes, så også med Polo som har fått stør­re ak­sel­av­stand og stør­re bred­de. Det bør bety mer plass til pas­sa­sje­rer og ba­ga­sje. Iføl­ge bil­nett­ste­det bil­nor­ge.no skal Polo og Ibi­za samt nes­te A1 og Fa­bia byg­ges på den sam­me MQB A0-platt­for­men, samt kom­men­de suv-ver­sjo­ner av små­bi­le­ne som bå­de Vol­ks­wa­gen og Seat har un­der ut­vik­ling.

FOTO: VOL­KS­WA­GEN

Nå skal Vol­ks­wa­gen Polo for­nyes og blir bre­de­re og får stør­re ak­sel­av­stand enn da­gens mo­dell.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.