Hands­free på kjø­pet

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Man­ge bil­ei­ere mang­ler fort­satt hands­free­løs­nin­ger for mo­bil­te­le­fo­nen i bi­len. Ved å in­stal­le­re dab+adap­te­ret får man hands­free via så­kalt blå­tann og kan også stre­ame mu­sikk.

Vik­tig å min­ne om er at lan­dets rundt 200 nær­ra­dio­er fort­satt vil sen­de på Fm-net­tet i man­ge år fram­over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.