Tesla Mo­del 3 størst av kom­pak­te el­bi­ler

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

Det be­gyn­ner å sive ut en del fakta om Te­slas «folke­bil» Mo­del 3. Iføl­ge nett­ste­det broom. no får inn­stegs­mo­del­len en rekke­vid­de som ven­tet på 344 kilo­me­ter med den mins­te bat­teri­pak­ken. Mo­del 3 er 4,7 me­ter lang, en god del leng­re enn Opel Am­pe­ra-e og der­med størst blant de mer kom­pak­te el­bi­le­ne. Ba­ga­sje­plas­sen blir på rundt 400 li­ter for­delt på ett ba­ga­sje­rom bak og ett mind­re foran. Det blir én 15-tom­mers skjerm å for­hol­de seg til

FOTO: TESLA MOTORS

De førs­te ut­ga­ve­ne av Tesla Mo­del 3 blir le­vert ut i lø­pet av som­me­ren. Nors­ke kun­der må fore­lø­pig smø­re seg med tål­mo­dig­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.