10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. JUNI 2007

●● Andreas Thor­kild­sen kan godt tape alle du­el­ler mot Tero Pit­kämäki uten at det øde­leg­ger selv­til­li­ten hans før Ja­pan-vm. I mor­gen mø­tes de to sis­te se­son­gers bes­te spyd­kas­te­re i ver­den når Tero Pit­kämäki se­song­de­bu­te­rer hjem­me i fins­ke Kuor­ta­ne. – Det blir vel­dig mo moro og spen­nen­de å kon­kur­re­re mot ham igjen. Han er jo den enes­te som ikke har kas­tet ennå, sier Thor­kild­sen til Fædre­lands­ven­nen. – Men å slå ham er ikke vikt tig for meg nå i det hele tatt. For det som sk skjer nå har jo ikke noe som helst me VM å gjø gjø­re, leg­ger han til. – Det vik­tigs­te for meg er å kas­te bra. Hva and­re gjør, bryr jeg meg lite o om, sier kris­tian­san­de­ren som ven­ter lan­ge kast i Fin­land. – Sta­dion uten sto­re tri­bu­ner gjør at kast kas­ter­ne kan få gode vind­for­hold, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.