Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvor man­ge kan­ter har et hep­ta­gon?

2. Hvem lå 5 uker på top­pen av VG lis­ta med ”Oh, Pret­ty Wo­man” i 1964?

3. Hva er en tro­ké?

4. Hvil­ket grunn­stoff har atom­num­mer 17 og for­kor­tes Cl?

5. Hva het de tre brød­re­ne og skip­hop­per­ne Ruud til for­navn?

6. Hvil­ket band har solgt over 150 mil­lio­ner al­bum ver­den over, men brøt for al­vor først gjen­nom med sin tred­je pla­te, ”Toys in the At­tic” i 1975?

7. Hvil­ket ten­årings­idol fra 80-åre­ne ble Os­car­no­mi­nert for sin inn­sats i fil­men ”Crash”?

8. Hva må­ler man i new­ton?

9. Hva er li­ket på et seil?

10. Hvil­ken fjord har Nor­ges størs­te tra­fikk av fer­ger og laste­bå­ter?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.