Marit Bjør­gen: – Jeg ble pa­ra­no­id

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: PETTER RASMUS petter.rasmus@adresse­avi­sen.no

The­re­se Jo­haug-sa­ken har gitt smått ab­sur­de ut­slag for Marit Bjør­gen.

– The­re­se smur­te sal­ve på lep­pe­ne sine. Jeg har en krem som jeg smø­rer rum­pa til Ma­ri­us når han er sår. Selv om jeg ikke bru­ker den selv, kun­ne det gitt ut­slag på min prø­ve der­som det had­de vært noe ulov­lig i den sal­ven – og jeg had­de hatt et sår på hen­de­ne, sier Marit Bjør­gen.

Den­ne uka skal The­re­se Jo­haugs sak opp i CAS.

Unn­taks­til­stand

Bjør­gen sav­ner sin fas­te rom­ka­me­rat, og ten­ker mye på hen­ne i for­kant av det som vil bli en tøff uke.

– Jeg tror hun ser vel­dig frem til å bli fer­dig med den­ne sa­ken. Det gjør vi vel egent­lig alle. Jeg hå­per for guds skyld at hun rek­ker OL, sier Bjør­gen.

Lan­g­renns­dron­nin­gen er ær­lig på at det var om­trent unn­taks­til­stand hjem­me hos Bjør­gen/lund­bergs da sa­ken smalt i høst.

– Jeg sat­te unna alle kre­mer i hu­set, og det var nes­ten så Fred måt­te smø­re på Ma­ri­us. Jeg ble pa­ra­no­id, sier hun.

tar bil­der av alle eti­ket­ter

Nå for­tel­ler Bjør­gen at hun har inn­ført nye ru­ti­ner rundt krem­bru­ken i hei­men.

– Selv om det jeg ikke fin­ner noe som står på WADA sin do­ping­lis­te, tar jeg bil­der av inn­holds­de­kla­ra­sjo­nen så jeg har be­vis.

– Så du har nå lest bak­på våt­ser­vi­et­ter og alt som er?

– Jeg har lest mest på sal­ver egent­lig. Jeg skal ikke si at jeg har vært så iv­rig på å sjek­ke våt­ser­vi­et­te­ne, men du sa noe der, sier hun.

sam­men med søn­nen før Ol

Bjør­gen er ær­lig på at hun gru­er seg til å være borte fra søn­nen Ma­ri­us de tre uke­ne OL i Py­e­ong­chang på­går. Der­for blir han med på den sis­te sam­lin­gen før le­ke­ne.

– De skal være med de sis­te fjor­ten da­ge­ne før jeg rei­ser. Jeg skal jo tross alt være borte i tre uker, og det blir tøft nok for meg.

– Blir det da «kose­for­bud»? – Som mor kan jeg jo ikke la være å ta i mitt eget barn. Men vi prø­ver å ha gode ru­ti­ner på hånd­vask og den type ting. Så får man bare håpe at det går bra. Det blir uan­sett ikke kose­for­bud, sier hun.

FOTO: MARIANN DYBDAHL

Som føl­ge av Jo­haug-sa­ken tar nå Marit Bjør­gen bil­der av alle eti­ket­ter på kre­mer som bru­kes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.