Wen­ger for­len­get Ar­se­nal-kon­trak­ten

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Arsè­ne Wen­ger blir ma­na­ger i Pre­mi­er League-klub­ben Ar­se­nal i minst to se­son­ger til. Han sig­ner­te ny kon­trakt ons­dag. Wen­ger har vært Ar­se­nal-ma­na­ger si­den 1996 og har le­det la­get til blant an­net tre liga­tit­ler og sju Fa-cup-tri­um­fer. Det har li­ke­vel hers­ket tvil om fransk­man­nens fram­tid, sær­lig et­ter­som man­ge av sup­por­ter­ne har krevd hans av­gang i lø­pet av det sis­te året. – Jeg els­ker den­ne klub­ben, og jeg ser mot fram­ti­den med op­ti­mis­me og gle­de. Det­te er en sterk spil­ler­grup­pe, og med no­en for­sterk­nin­ger kan vi bli enda mer vel­lyk­ke­de, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.