Otra

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-IN­GE RØN­NING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no

jø, sier Ter­je.

Ani­ta er ei av få kvin­ner som fisker laks.

– Fle­re bør star­te. Det er en fin hobby. Ro­lig og fint – godt mil­jø. Jeg ble fiske­frelst for­di jeg had­de en fiske­gal pap­pa. Det gikk mye i sjø­fis­ke og ør­ret­fis­ke. Men så prøv­de jeg laks og fikk fangst på førs­te fiske­tur. Da var jeg bitt av ba­sil­len, sier Ani­ta Sund­bak­ken.

Hun og man­nen er så mye i Vennesla at hun like­godt har over­tatt an­sva­ret for book­in­gen av senge­plas­se­ne i Otra Hou­se og meldt seg inn i Vennesla Je­ger og Fisk.

– Jeg fisker mye ja. To tu­rer til el­ver i Alas­ka har det også blitt, for­tel­ler hun.

VAK­KERT

Tors­dag mor­gen var det fan­tas­tisk vær ved Otras bredd un­der Vike­lands­fos­sen. Litt kaldt i skyg­gen, men man­ge fiske­re, mye vann og så vak­kert at Tiede­mand og Gu­de ikke gjor­de det bed­re.

– Det er godt man er blitt pen­sjo­nist. Un­der sli­ke for­hold er det ikke tid til å job­be for en lakse­fis­ker, ler Øy­vind Bak­ken.

Bjørn Ma­ri­us Dags­land had­de ikke fått noe da vi traff han. Han lur­te vel­dig på om han skul­le ut­set­te sne­k­ker­job­ben tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.