– Fikk «lakse­skjelv»

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORMOD FLEM VEGGE

Natt til tors­dag gikk start­skud­det for årets lakse­fis­ke. Ter­sun Sali­hi fyl­te sin dags­kvo­te med to sto­re rug­ger.

– Jeg og to kom­pi­ser an­kom ons­dag kveld, ved 22.30-ti­den. Vi del­te fiske­his­to­ri­er, pra­tet om laks, kik­ket på flu­er og dis­ku­ter­te hvor­dan vi skul­le star­te fisket, for­tel­ler Ter­sun Sali­hi.

27-årin­gen, som bor i Lillesand, star­tet årets lakse­fis­ke i Tov­dals­elva ved Bo­en Bruk i Tveit i Kris­tian­sand klok­ka 03.40, da det be­gyn­te å lys­ne av dag.

Lakse­kor­tet hans var gyl­dig i 12 ti­mer, fra mid­natt til klok­ka 12 tors­dag for­mid­dag.

Ved 04.30-ti­den mis­tet han en laks.

– Etter øye­mål å døm­me, var den på rundt to kilo. Jeg mis­tet den ved bei­na mine, sier Sali­hi.

Mel­lom et kvar­ter og en halv­time sei­ne­re var det en rugg på kro­ken.

– Da fikk jeg «lakse­skjelv» og adre­na­lin­kick, for­kla­rer fiske­ren. – Hvor­dan ar­ter det seg?

– Da skjel­ver jeg i bei­na og hen­de­ne og blir helt i hund­re.

– Er du redd for å mis­te fiske­ne når du får dem på kro­ken?

– Det er all­tid en ri­si­ko for det. In­gen­ting er sik­kert før lak­sen er på land.

Den førs­te rug­gen var på 6,5 kilo. Sa­hi­li mer­ket godt tyng­den dens på den en­hånds flue­stan­ga si.

Cir­ka 40 mi­nut­ter sei­ne­re snur­ret Sali­hi opp en laks på 5,6 kilo.

Da­gens kvo­te var der­med opp­brukt.

FOTO: PRIVAT

Ter­sun Sali­hi med nat­tens fangst fra Tov­dals­elva i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.