FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

I Otra:

● 6,7 kilo, Geir At­le Jo­hann­es­sen, ved Hei­sel­brua

● 6,0 kilo, Ken­neth Tho­mas­sen, Hole­hau­gen.

● 5,8 kilo, Bjørn Mag­nus­sen, Sage­jor­det

● 5,8 kilo, Ni­na Jeppe­støl, sone 4A

● 5,5 kilo, Per André Iver­sen, sone 4A

● 5,1 kilo, Stein Erik Ri­inås, 5b rød

● 4,7 kilo, Øy­vind Inge­bret­sen, 5b rød

● 4,5 kilo, Øy­vind Inge­bret­sen, 5b rød

● 4,5 kilo, Karl Chr. Lange­vold, sone 4A

● 4,5 kilo, Gun­stein Li­an, sone 2

● 4,4 kilo, Øy­vind Bak­ken, Sage­jor­det

● 4,2 kilo, Stein Erik Røinås, 5b rød

● 4,2 kilo, Øy­vind Inge­bret­sen, 5B rød

● 4,1 kilo, Jan Øy­vind Selle­vold, sone 4A

● 4,0 kilo, Ter­je Bernt­sen, 5A blå

● 3,7 kilo, Jan Øivind Sælle­vold, sone 4A

● 3,0 kilo, Ni­na Jeppe­støl, sone 4A.

● I til­legg var det noen fangs­ter som var meldt , men ikke veid og re­gist­rert.

I Tov­dals­elva:

● Ter­sun Sali­hi fikk to på 6,5 og 5,6 kilo

● 3,4 kilo, Ter­je Jo­han­sen, sone 2

Man­dals­elva:

● 5,6 kilo, Stein Vene­myr,

● In­gen re­gist­re­rin­ger på Sca­na­tu­ra ennå.

Aud­na i Lin­des­nes:

● 7,7 kilo, Kjell Hugo Elias­sen, sone 4

● 7,5 kilo, Olav Try­land, sone 6

● 6,5 kilo, Kjell Hugo Elias­sen, sone 4

● 4,6 kilo, Dan Lar­sen, sone2

● 4,2 kilo, Dan Lar­sen, sone 2

Kvi­na:

● Gun­stein Ege­land fikk to laks på 7,3 og 4,8 kilo.

Lyg­na:

● 3,3 kilo, Ole Kol­bæk An­der­sen, ved preste­går­den

● 2,0 kilo, Roy Jos­dal, ved Kvel­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.