Knall­start på lakse­se­song

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

Det ble en knall­start for lak­se­son­gen: Seks flot­te fisk natt til tors­dag på gjen­gen.

– Ja, jeg fikk skik­ke­lig puls da den­ne beit på. Og den kjem­pet godt før jeg fikk den på land, for­tel­ler Stein Vene­myr som fikk den størs­te rug­gen på kro­ken: 5,6 kilo.

Det er start på lakse­se­son­gen også i Man­dals­elva. Da Fædre­lands­ven­nen kjør­te opp­over elva i mor­gen­ti­me­ne tors­dag, var det godt med fiske­re å se nord for Ho­lum.

Og i en ga­pa­huk ved Hauge­fos­sen satt en gjeng som glis­te godt over star­ten. De møt­tes kvel­den før slik de plei­er, og ved mid­natt ble snø­re­ne kas­tet uti.

– Å få fem laks al­le­re­de førs­te natt er en vel­dig god start. Kan­skje be­tyr det en god se­song, sier Bør­ge Vat­ne­dal som også er grunn­ei­er i den­ne so­nen.

Det var ikke bare her det ble gjort gode fangs­ter. Hans Fredrik Vat­ne­dal for­tel­ler at han snak­ket med en ka­me­rat som fisket len­ger ned mot sen­trum av Man­dal.

– Han had­de dratt opp det ene lak­sen etter den and­re, sier han.

De be­skri­ver se­son­gen i fjor som greit nok, noe også fangs­t­rap­por­te­ne da vis­te. I 2016 ble det fan­get 6,9 tonn laks i Man­dals­elva. Det er et godt styk­ke unna 2012-se­son­gen da to­tal­vek­ten hav­net på 9,9 tonn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.